Vitamin D může pomoci předcházet demenci

Jak víme, vitamíny jsou pro naše zdraví nesmírně důležité. U některých z nich si možná stále neuvědomujeme, jak moc mohou mít na náš organismus blahodárný vliv. Jak se ukazuje, jeden z nich, vitamín D, nás může chránit před demencí.

Užívání doplňků vitamínu D může podle nového rozsáhlého výzkumu pomoci předcházet demenci. Vědci už měli podezření, že tento vitamín může mít příznivý vliv na náš mozek. Nový výzkum, publikovaný v časopise Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring , tyto předpoklady potvrzuje.

Lidé užívající vitamín D mají statisticky nižší pravděpodobnost rozvoje demence

K závěrům zmíněným na začátku došli vědci z univerzit v Calgary v Kanadě a Exeteru ve Velké Británii. Pomocí údajů o pacientech získaných z amerického Národního koordinačního centra pro Alzheimerovu chorobu se rozhodli prověřit, zda existuje vztah mezi suplementací vitaminu D a pravděpodobností, že se u člověka rozvine demence. Měli přístup k informacím až o 12 388 lidech s průměrným věkem 71 let, kteří v době zápisu do registru neměli žádné příznaky demence.

Po analýze dat se ukázalo, že 4 637 pacientů, tedy 37 procent. užívali doplňky vitaminu D. V souvislosti s demencí je třeba poznamenat, že se během následujících 10 let rozvinula u 2 696 lidí. Důležitý je zde však poměr počtu lidí, kteří vitamín D užívali, a těch, kteří jej nebrali. Analýzy ukázaly, že mezi lidmi, u kterých byly diagnostikovány příznaky demence, až 75 procent. (2 017 lidí) neužívalo doplňky vitaminu D. Zajímavé je, že vědci již dříve tušili, že vitamin D může mít příznivý vliv na práci našeho mozku, ale výsledky předchozích studií se ukázaly být rozporuplné.

Klíčové však je, jak vůbec může vitamín D chránit lidské tělo před demencí? Za prvé, předchozí studie poznamenaly, že zvýšenému riziku demence přispívají nízké hladiny tohoto vitaminu. Jeho přítomnost souvisí s čištěním mozku od beta-amyloidu – proteinů, o kterých je známo, že jsou jedním z charakteristických znaků Alzheimerovy choroby. Kromě toho může vitamin D chránit tento životně důležitý orgán před hromaděním proteinu tau, což také přispívá k rozvoji demence.

Ženy budou mít větší prospěch

Z provedených analýz vyplývá další zajímavý závěr. Někteří lidé mohou mít z užívání vitaminu D větší prospěch než jiní. Předně má mnohem větší dopad na mozek u žen než u mužů. O něco méně překvapivá je skutečnost, že je „účinnější“ u zdravých lidí než u lidí s mírnou kognitivní poruchou. Ukazuje se však, že roli zde hrají i genetické faktory.

To platí zejména pro lidi, kteří nemají gen APOEe4. Jde o gen, o kterém je známo, že zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby. Vitamin D na druhou stranu přináší více výhod těm, kteří nemají APOEe4. Neznamená to ale, že by lidé v „rizikové skupině“ byli jen v horší situaci. Předpokládá se, že v jejich případě může být vitamin D lépe absorbován střevy, což následně snižuje potenciální příznivý účinek jeho suplementace. Zatím se však jedná pouze o nepotvrzenou hypotézu. Podobně bude zapotřebí další výzkum ochranných vlastností vitaminu D – a již se provádí – ale výsledky výše uvedených analýz jsou již slibné.