Nadpoloviční většina Čechů souhlasí s právem homosexuálů na adopci či sňatek

Čechů, kteří souhlasí s právem homosexuálů na adopci dětí a uzavření registrovaného partnerství, případně sňatku, v uplynulých čtyřech letech přibylo. Nejvíce lidí, 83 procent, se kloní k registrovanému partnerství homosexuálních žen a mužů. Pro možnost, aby mohli adoptovat děti svého partnera nebo partnerky, se kladně vyslovilo 77 procent lidí a 63 procent i pro to, aby mohli adoptovat děti z dětských domovů. S uzavřením sňatků mezi lidmi stejného pohlaví souhlasí 58 procent lidí. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky jsou k dispozici.

V porovnání s průzkumem z roku 2019 se počet lidí souhlasících s registrovaným partnerstvím homosexuálů zvýšil o osm procentních bodů. V názoru na právo stejnopohlavních párů uzavřít sňatek byla veřejnost před čtyřmi lety rozdělená na dvě zhruba stejně velké části, nyní je souhlasících o 11 bodů více, a jejich počet tak převážil nad odpůrci tohoto práva. Nejvýrazněji pak přibylo těch, kteří přiznávají homosexuálům právo adoptovat děti svého partnera či partnerky nebo děti z ústavu, takto smýšlejících je o 17, respektive 16 bodů více než v roce 2019.